Studiecentrum Twickel biedt leerlingen een verlengde lesdag aan; leerlingen kunnen in een iets rustiger omgeving, zonder afleiding, huiswerk maken, extra uitleg krijgen, extra oefeningen maken of geholpen worden met het maken en/of volgen van een planning. SOS.nl helpt scholen om de leerlingen een juiste, zelfstandige studiehouding aan te leren en een studiecentrum te creëren waarin leerlingen op verschillende manieren worden ondersteund in het leren.

Leerlingen in het studiecentrum werken in groepjes van maximaal zes leerlingen per begeleider. Dit geeft een prettige werksfeer. In een kleine vertrouwde groep behaal je de beste leerresultaten. Leerlingen motiveren elkaar en leren zo ook sneller hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  • De leerling komt van 13.30 tot 17.30 uur bij ons werken. Dit is voor de meeste leerlingen meer dan voldoende tijd om al het huiswerk af te krijgen. Een leerling kan ervoor kiezen om twee of drie middagen in de week naar het studiecentrum te komen. Maandelijks zal geëvalueerd worden of het nodig is er een extra middag bij te komen of dat het mogelijk is een middag minder te komen. Zo worden leerlingen beloond voor een goede werkhouding.
  • Begeleiding in het studiecentrum bestaat uit het motiveren, controleren, plannen en overhoren. Het allerbelangrijkste vinden wij echter dat de leerling leert zelfstandig en zelfverantwoordelijk te werken. Op welke manier kan hij/zij het beste leren? Een leerling mag dus altijd eerder weg; als de leerling aan kan tonen niet alleen het huiswerk af te hebben, maar het ook te snappen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling die niet goed is in tekstverklaring, na het maken van het huiswerk, misschien nog een extra tekst gaat oefenen of een stuk gaat lezen onder begeleiding.
  • De leerlingen uit klas 3 en de bovenbouw worden begeleid door begeleiders die zelf docent zijn of een andere functie op school hebben. Indien er meer vraag is worden er begeleiders van buiten de school aangetrokken. De leerlingen uit de onderbouw worden begeleid door studiemaatjes, dit zijn leerlingen uit de (voor-)examenklassen.
  • studiebegeleidingopschool.nl wil de leerling de handvatten geven die nodig zijn om zelfstandig de schoolcarrière af te sluiten. Wij gaan ervan uit dat de leerling na drie maanden de strategieën om te leren en op school bij te blijven beheerst. Vaak blijft er een behoefte aan controle en oefening en is die mogelijkheid er thuis niet altijd. De leerling blijft dan komen, maar we proberen de frequentie af te bouwen
  • Naast begeleiding biedt een school natuurlijk kennis. Het studiecentrum zorgt er voor dat er op verschillende momenten in de week verschillende vakdocenten aanwezig zijn die vakspecifieke uitleg of bijles kunnen geven.
  • Regelmatig contact met de ouders. Bij de intakeaanmelding bespreken we met ouders hoe we te werk gaan en hoe de ouders op de hoogte blijven. Door deze manier van werken en de directe communicatie weten de leerling en de ouders meteen waar zij aan toe zijn.
  • De kosten voor het studiecentrum worden komend jaar gefinancierd met behulp van overheidssubsidie. Deze is beschikbaar gesteld om leerachterstanden die zijn ontstaan door corona weg te werken. Wanneer het studiecentrum een faciliteit blijkt te zijn waar veel vraag naar blijft, willen we het studiecentrum op scholen blijven behouden. Er zal dan echter, bij het wegvallen van subsidie, naar een andere financiering gekeken moeten worden.